Tutkimukset

 

Suvi Krokin väitöskirja "Hyviä äitejä ja arjen pärjääjiä- yksinhuoltaja marginaalissa" käsittelee yksinhuoltajuutta ja köyhyyttä. 2010

http://acta.uta.fi/pdf/978-951-44-7783-6.pdf

 

Olli Kärkkäisen tutkimus "Työnvastaanottamisen kannustimet Suomessa", jossa selvitetään mm.yksinhuoltajien työnteon kannattavuutta. 2011

http://www.labour.fi/tutkimusjulkaisut/tyopaperit/sel266.pdf