Opas vaikuttamiseen

Vaikuttamistaidot verkko-oppimismateriaali on tarkoitettu kaikille vaikuttamisesta ja sen oppimisesta kiinnostuneille. Vaikuttamistaidot materiaali sopii myös yläasteen ja lukion kansalaistaidon opetuksen tueksi. Aineisto soveltuu monilta osin myös äidinkielen opetuksen tukimateriaaliksi.

Vaikuttamistaidot verkko-oppimismateriaali on syntynyt yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston Hypermedialaboratorion Avoin Oppimisympäristö -hankkeen (AO) osana.

http://www.vaikuttamistaidot.fi/