Yksinhuoltajat barrikadeille -blogi

Visio 2022 -verstas: Erovanhempien asemassa paljon korjattavaa24.4.2012 15:37

Neuvokeskuksessa kokoonnuttiin lauantaina 31. maaliskuuta visioimaan eroperheiden tulevaisuutta. Neuvokeskus ja Pienperheyhdistyksen Lapsilisä-projekti järjestivät kansalaistoiminnan verstaan nimeltä Visio 2022, jossa pohdittiin yksin- ja yhteishuoltajaperheiden asemaa yhteiskunnassa.

Visioverstaaseen oli kutsuttu puhujaksi kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.), joka kuuluu eduskunnan Lapsen puolesta -ryhmään. Sarkomaa kertoi vireillä olevasta lainsäädäntötyöstä, jonka tavoitteena on suoraan tai välillisesti lasten aseman parantaminen.

Sarkomaa piti nykyistä hallitusohjelmaa lapsiystävällisenä, mutta totesi tarvittavan konkreettisia toimenpiteitä. Hänen mukaansa työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen tarvitsee erityistä tukea.

Hän totesi, että parannusten aikaansaaminen ei ole helppoa:

"Kuntatalous on nyt tiukoilla, mutta mielestäni perusasiat on silti saatava kuntoon." Kansanedustaja viittasi vanhempainvapaauudistukseen, eropalvelujen kehittämiseen ja päivähoitolakiin.

"Nykyinen päivähoitolaki on 30 vuotta vanha ja on korkea aika uudistaa se. Yhä useampi tarvitsee päivähoidon palveluja myös virastotyöajan ulkopuolella, ja mahdollisuuksia siihen on lisättävä." 

Sarkomaa luetteli hallitusohjelman esityksiä, jotka tukevat perheitä:

verotusta muuttamalla työ tehdään kannattavaksi myös pienituloisille, sosiaaliturvaa ei leikata, kodinhoidon tukea ei leikata, koulutustakuun ansiosta nuoret pääsevät elämän alkuun.

Sarkomaa otti puheeksi myös eroperheiden sovitteluun kehitetyn Follo-mallin, joka otetaan käyttöön kaikissa käräjäoikeuksissa. Aihe herätti vilkkaan keskustelun, ja yhteisesti todettiin, että sovittelu olisi vielä tärkeämpää varhaisessa vaiheessa - ennen kuin ollaan niin pitkällä, että joudutaan ratkomaan eroasioita oikeudessa.

Keskustelua herätti myös subjektiivinen päivähoito-oikeus. Yleisö piti sitä erittäin tärkeänä kaikille yksinhuoltajille, mutta puheenvuoroissa todettiin, että oikeutta myös käytetään väärin.

Paneelikeskustelussa käsiteltiin eronneen vanhemman asemaa Suomessa tänä päivänä. Keskustelussa nousi esiin niin taloudellisia kuin henkisiäkin ongelmia. Monen eronneen vanhemman - erityisesti liitossa pienipalkkaisemman - talous menee asumiskulujen ym. liian tiukalle, Vaikka elatusapua näennäisesti tulisi riittävä summa, se saattaa huveta olemattomiin, koska tällöin esimerkiksi asumistuki saattaa jäädä saamatta.

Myös oma jaksaminen on tiukoilla. Moni vanhempi kokee itsensä riittämättömäksi, kun yhteistyö toisen vanhemman kanssa ei toimi, ja kokonaisvastuu lapsista jää itselle. Aina erovanhemmat eivät asu samalla paikkakunnalla ja fyysinen etäisyys saattaa aiheuttaa myös psyykkistä etäisyyttä. Toisaalta omat ongelmansa on myös muualla asuvalla vanhemmalla, joka ei saa viettää riittävästi aikaa lastensa kanssa.

Yhteisesti todettiin, että erossa pitäisi turvata lapsille mahdollisuus jatkaa harrastuksiaan. Heikossa taloudellisessa tilanteessa oleva vanhempi, jonka luo lapset ovat jääneet, ei pysty niitä kustantamaan, ellei erillään asuva vanhempi avusta kuluissa. Pohdittiin, voisiko erolapsen elintason turvata lailla.

Visioverstaissa pohdittiin keinoja yksin- ja yhteishuoltajaperheiden aseman parantamiseksi.

Pienryhmissä syntyi monia hyviä ideoita. Lisää koulutusta ja uudenlaista otetta toivottiin viranomaisille, jotka ovat eroperheiden kanssa tekemisissä. Peräänkuulutettiin varhaista tukea erotilanteisiin ja lapsen aseman turvaamista eron varalta jopa jo siinä vaiheessa, kun hän syntyy. Ryhmissä korostui myös taloudellisen tuen lisääminen heikossa asemassa oleville erovanhemmille. Kehitettävänä asiana nousivat esiin myös etävanhemmat oikeudet tiedonsaantiin, lasten tapaamisiin ja joissakin tapauksissa taloudellisiin etuuksiin. Ryhmien pohdintojen tuloksiin voi tutustua yksityiskohtaisemmin täällä.

Keskustelu kävi pienryhmissä niin vilkkaana, että aika tuntui loppuvan kesken. Moni toivoikin lisää tilaisuuksia keskustella samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa ja pohtia ratkaisuja arkipäivän ongelmiin.

 

Kirjoittaja

Anna-Maija Koponen

Neuvokeskuksen vapaaehtoinen


Kirjoitusta on viimeksi muokattu: 24.4.2012 15:38

AtomRSS
Kommentoi kirjoitusta
*

*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.